Zaznacz stronę

W dniu 9 listopada 2017 r. w Ratuszu odbyło się spotkanie założycielskie Fundacji Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa. Fundatorami jest 18 podmiotów, w tym trzy instytucje szkolnictwa wyższego i 12 przedsiębiorstw działających w Lublinie i województwie lubelskim z branży motoryzacyjnej, maszynowej i metalowej.

Mając na względzie znaczenie przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego w gospodarce miasta Lublin oraz województwa lubelskiego, a także wieloletnie doświadczenie i ugruntowaną pozycję firm motoryzacyjnych z Lublina, zauważając wysoką potrzebę powiązania rozwoju gospodarki z rozwojem wiedzy oraz stworzenia możliwości synergicznego wykorzystania potencjału przedsiębiorstw, uczelni, jednostek naukowo-badawczych, szkół, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, których przedmiot działalności jest związany z branżą motoryzacyjną lub maszynową, dążąc do stymulowania rozwoju branży motoryzacyjnej i maszynowej w Lublinie oraz województwie lubelskim, zdecydowano o powołaniu do życia Fundacji Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa z siedzibą w Lublinie.

Celem Fundacji jest:

Stworzenie sieci współpracy oraz budowa trwałych horyzontalnych powiązań w obszarze przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego w celu efektywnego wykorzystania istniejących możliwości rozwoju branży poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń oraz rozwój regionalnych powiązań kooperacyjnych,

Integracja przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży motoryzacyjnej i maszynowej ze sferą badawczo-rozwojową,

Stymulowanie rozwoju nowych technologii oraz rozwój zaplecza analityczno-badawczego na potrzeby branży motoryzacyjnej i maszynowej oraz wspieranie transferu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych do procesów produkcji,

Podnoszenie poziomu konkurencyjności firm działających w branży motoryzacyjnej i maszynowej oraz wsparcie ich aktywności na rynkach międzynarodowych,

Działalność edukacyjna oraz rozwój zaplecza edukacyjno-szkoleniowego w zakresie przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego poprzez wspieranie tworzenia pro-innowacyjnych kierunków oraz sposobów edukacji,

Realizacja regionalnych, krajowych lub międzynarodowych projektów mających na celu rozwój i zwiększenie innowacyjności podmiotów działających w branży motoryzacyjnej i maszynowej, jak również wśród podmiotów świadczących usługi na ich rzecz,

Promocja Lublina oraz województwa lubelskiego, a także branży motoryzacyjnej i maszynowej jako środowiska wysoce innowacyjnego, wspierającego rozwój przedsiębiorczości i nowoczesnej gospodarki w mieście oraz województwie lubelskim.

Fundatorami Fundacji są: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Lublin-Sp. z o.o., Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., Targi Lublin S.A., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o., AIU+ Sp. z o.o., Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A., SIPMA S.A., R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o., URSUS S.A., URSUS BUS S.A., WEREMECZUK FMR Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa Lublin Sp. z o.o., WIKPOL Sp. z o.o., Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o., Roztocze Zakład Usługowo-Produkcyjny Roman Rak.