Zaznacz stronę

We wtorek, 2 października 2018 r., odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa z reprezentantami Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz radomskiego biznesu. 

Wizyta studyjna miała na celu podzielenie się dobrymi praktykami z zakresu współpracy biznesu ze szkołami w Radomiu, w oparciu o kształcenie dualne w branży metalowej.

Po krótkim spotkaniu w biurze Izby z Panem Janem Stańczykiem – Przewodniczącym Rady Radomskiego Klastra Metalowego, zorganizowano spotkanie w firmie PMP Poland Sp. z o.o., która realizuje praktyki w systemie kształcenia dualnego. Spotkanie było okazją do rozmowy o tym, jak wprowadzić kształcenie dualne w teorii i praktyce.

Na zakończenie wizyty przedstawiciele Fundacji rozmawiali o planach współpracy między Lublinem a Radomiem – w rozmowach udział wzięli: Pan Łukasz Białczak – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz Pan Rafał Grzeszczyk – przedstawiciel Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej w Radomiu.

Dziękujemy Panu Andrzejowi Strzelczykowi- Prezesowi PMP Poland oraz Pani Jolancie Pileckiej- kierującej  Działem Zasobów Ludzkich za możliwość zwiedzenia firmy i zaprezentowania praktyk dualnych.

Fot.: Izba Przemysłowo Handlowa Ziemi Radomskiej, http://www.radomskibiznes.pl