Zaznacz stronę

Dnia 17 lipca 2019 r. kontynuowano posiedzenie Rady Fundacji, podczas którego zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji.

Podczas posiedzenia Rada Fundacji pozytywnie zaopiniowała i zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji oraz zatwierdziła sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji, dostępne do pobrania pod linkiem.

Wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji otrzymali absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zdecydowano, że zysk Fundacji przeznaczony zostanie na powiększenie funduszu statutowego.