Zaznacz stronę

Dnia 4 czerwca 2018 r. w lubelskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Rady Fundacji oraz Rady Klastra, podczas którego podsumowano dotychczasowe działania i przedstawiono plan na kolejne półrocze.

Na spotkaniu dokonano podsumowania działań realizowanych w okresie od marca do czerwca 2018 r. – omówiono projekty będące w trakcie realizacji (m.in. KIC urban mobility, KIC climate, projekt utworzenia Centrum Technologii i Wdrożeń w Lublinie).

Wśród działań planowanych do realizacji w drugim półroczu znalazło się utworzenie grup zakupowych oraz organizacja dwóch konferencji dot. przemysłu 4.0 i rolnictwa 4.0.

Członkowie Rady Klastra wybrali ponadto jednogłośnie Przewodniczącego Rady Klastra, którym został Pan Andrzej Kępa.