Zaznacz stronę

Dnia 24 czerwca 2019 r. w lubelskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Fundatorów, Rady Fundacji oraz Rady Klastra, podczas którego podsumowano dotychczasowe działania i przedstawiono plan na kolejne miesiące.

Na spotkaniu dokonano podsumowania działań realizowanych w okresie od początku założenia Fundacji do pierwszej połowy 2019 r.

Fundatorzy Fundacji uchwalili nowy skład Rady Fundacji.

Rada Fundacji zadecydowała o zmianie statutu Fundacji oraz Regulaminu Rady Fundacji.

Rada Klastra uchwaliła zmiany w Regulaminie Klastra.

Na koniec Rada Fundacji powołała nowego członka Zarządu Klastra, którym jednogłośnie został Pan Piotr Popik – przedstawiciel Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.