Zaznacz stronę

Fundacja Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i maszynowa była partnerem konferencji organizowanej przez Urząd Miasta Lublin oraz Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. pod nazwą „Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa – Inżynierowie dla Lublina”

Pan Robert Bronisz – Prezes Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa oraz Dyrektor Zakładu w Lublinie i Wiceprezes firmy ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. otworzył tegoroczną edycję konferencji „Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa – Inżynierowie dla Lublina”.

W konferencji udział wzięło ponad 300 uczestników. W ramach wydarzenia odbył się prelekcje wprowadzające o rynku pracy w Lublinie, prelekcje technicznych szkół średnich oraz prelekcje technicznych szkół wyższych.

Dodatkowo 60 uczniów wzięło udział w wizytach studyjnych w lokalnych przedsiębiorstwach (MPK Lublin, ABM Greiffenberger, Medi-Sept, Aliplast), szkoły średnie oraz uczelnie wyższe zorganizowały swoje wystawy, a szansę na zaprezentowanie się miały również lubelskie koła naukowe.

Konferencja miała na celu pokazanie możliwości jakie daje Lublin pod względem kształcenia technicznego na poziomie ponadpodstawowym oraz wyższym, a także zatrudnienia po zakończeniu edukacji w lubelskich firmach przemysłowych.