Zaznacz stronę

Zarząd Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa podczas posiedzenia w dniu 25 maja 2018 r. podjął uchwałę o utworzeniu trzech grup zadaniowych: mobilność miejska, motoryzacja oraz maszyny rolnicze.

Zgodnie z Regulaminem Klastra, Zarząd Klastra może powoływać w drodze uchwały Grupy Zadaniowe celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami i zadaniami Klastra zawartymi w Umowie, Regulaminie oraz w dokumentach programowych i planach działania Klastra.

Powołane grupy zadaniowe odpowiadają projektom wertykalnym, których realizacja stanowiła cel stworzenia Klastra.

Poszczególne grupy koordynowane są przez Członków Zarządu Klastra:

  • grupa mobilność miejska – Robert Bronisz, Prezes Zarządu Klastra, Wiceprezes firmy ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o.
  • grupa motoryzacja – Grzegorz Jasiński, Członek Zarządu Klastra, Prezes firmy FŁT – Kraśnik S.A.
  • grupa maszyny rolnicze – Robert Weremczuk, Członek Zarządu Klastra, Prezes firmy WEREMCZUK FMR Sp. z o.o.