Zaznacz stronę

W dniu 11 maja 2018 r. Fundacja Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS i tym samym rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej.

Dnia 26 marca 2018 r. w lubelskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Rady Fundacji, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. W związku z tym statut Fundacji uległ zmianie – dodane zostały informacje dotyczące profilu prowadzonej działalności gospodarczej.  Członkowie Rady Fundacji nie zgłosili uwag co do pomysłu prowadzenia działalności gospodarczej i uchwała została przyjęta jednomyślnie.