Zaznacz stronę

24 września 2018 r. podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej zorganizowany został panel dyskusyjny „Przemysł 4.0”, którego partnerem i współorganizatorem była Fundacja LWMiM

Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR), która szacuje globalną ilość pracujących robotów przemysłowych na ponad 1,5 mln, a średnioroczny wzrost sprzedaży tych urządzeń na około 15 proc., region Europy Środkowo-Wschodniej jest najszybciej rozwijającym się rynkiem robotyki na świecie (wzrost na poziomie 26%).

Uczestnicy Panelu Przemysł 4.0 starali się znaleźć odpowiedź na pytanie o model finansowania publicznego zmian w przemyśle. Wykorzystując między innymi doświadczenia z wdrażania Platformy Przemysłu Przyszłości, jako inicjatywy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, omówiono rolę jaką muszą odegrać fundusze w inicjowaniu zmian poprawiających konkurencyjność produkcji przemysłowej.

Dodatkowo, przedstawiciele Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz biznesu, dyskutowali na temat tego, jak i gdzie zacząć zmiany w firmach, a także jak będą zmieniać się lokalne ekosystemy przemysłowe.