Zaznacz stronę

31 stycznia 2020 r. Zarząd Klastra podjął decyzję o przyłączeniu do Klastra firmy HOBO SYSTEMS Sp. z o.o.

Firma HOBO SYSTEMS zajmuje się optymalizacją kosztów energii elektrycznej zarówno w obszarze dystrybucji jak i sprzedaży, kompensacją mocy biernej, sterowaniem oświetleniem, integracją danych o zużyciu dla rozproszonych podmiotów sieciowych oraz analizą efektywności energetycznej. Oferuje nowoczesne i innowacyjne rozwiązania z zakresu monitorowania zużycia energii elektrycznej.

Posiadany przez firmę system oraz technologia pomiarowa sprawia, że w ramach oferowanej usługi, gwarantowana jest kompleksowa obsługa zarówno w zakresie monitoringu, jak i zarządzania energią.

 1. Usługa monitoringu zużycia energii elektrycznej to:
  1. Dostęp do 15 minutowych profili poboru mocy
  2. Wykresy maksymalnych mocy czynnych i biernych oraz zużycia energii
  3. Profile godzinowo – dobowe zużycia energii
  4. Stany alarmowe dotyczące: przekroczenia założonego poziomu mocy, wystąpienia poboru energii biernej, wystąpienia spadków napięcia
  5. Spersonalizowane raporty miesięczne, kwartalne, roczne
  6. Eksport raportów i analiz do formatów xls, pdf
  7. udział w procesach zakupowych energii elektrycznej organizowanych przez Hobo Systems sp. z o.o. (nieobligatoryjne).

 1. Usługa zarządzania energią elektryczną polega na dostarczaniu informacji w zakresie:
  1. Optymalnego ekonomicznie planu taryfowego
  2. Doboru mocy zamówionej dla poszczególnych miesięcy
  3. Analizy ponoszonych kosztów dystrybucji i zakupu energii elektrycznej
  4. Raportowania kosztów energii elektrycznej w różnych układach analitycznych
  5. Zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych.
  6. Kompensacji mocy biernej (fakultatywnie na podstawie odrębnego porozumienia)
  7. Składaniu reklamacji oraz prowadzeniu korespondencji ze sprzedawcami i dystrybutorami energii elektrycznej w celu realizacji powyższych zadań.