Zaznacz stronę

25 maja 2018 r. Zarząd Klastra podjął decyzję o przyłączeniu do Klastra firmy CTNT Polska Sp. z o.o.

Firma CTNT Polska Sp. z o. o. jest nowo powstałym przedsiębiorcą.

Przeważającym przedmiotem działalności spółki jest działalność badawczo-rozwojowa w zakresie nauk technicznych, w szczególności w zakresie mechatroniki, automatyki, robotyki oraz informatyki

Ponadto firma świadczy usługi z zakresu optymalizacji procesów produkcyjnych, w szczególności procesów technologicznych oraz obróbki skrawaniem dla klientów polskich i zagranicznych oraz usługi w zakresie optymalizacji i udoskonalania innowacyjnych urządzeń, procesów oraz usług informatycznych. Głównymi odbiorcami usług firmy są kontrahenci z branży produkcyjnej, w tym branży motoryzacyjnej i lotniczej.