Zaznacz stronę

25 maja 2018 r. Zarząd Klastra podjął decyzję o przyłączeniu do Klastra firmy Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o. świadczy usługi laboratoryjne w oparciu o opisany i wdrożony System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC-17025:2005.

Oferta usługowa obejmuje:

 1. Badania metalograficzne wyrobów stalowych, żeliwnych i połączeń spawanych w zakresie :
 • badań makroskopowych – ocena wad powierzchniowych i wad wewnętrznych
 • badania mikrostruktury – ocena ilościowa i jakościowa składników fazowych struktury po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej
 • oceny stopnia zanieczyszczenia wtrąceniami niemetalicznymi wg norm PN, DIN i ASTM
 • oznaczenia głębokości warstw powierzchniowych
 • ocena wielkości ziarna
 1. Badania mechaniczne wyrobów stalowych, żeliwnych i połączeń spawanych :
 • próby rozciągania w temperaturze otoczenia
 • próby udarności metodą Charpy’ego w temperaturze pokojowej i w temperaturach obniżonych do minus 50oC
 • pomiary twardości metodami Brinella, Vickersa i Rockwella
 • oznaczenia grubości warstw utwardzonych metodą rozkładu twardości
 • próby obciążenia siła do 1000 kN
 • próby technologiczne takie jak : zginanie, spłaszczanie, roztłaczanie, spęczanie i tłoczność
 • próby hartowności metodą Jominy’ego
 1. Badania składu chemicznego stali oraz stopów aluminium.
 2. Badania węgla i biomasy.