Pierwsze posiedzenie Rady Fundacji

Dnia 1 lutego 2018 r. w Ratuszu odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa. W trakcie posiedzenia dyskutowano m.in. nad regulaminami Rady oraz Zarządu Fundacji, a także projektami budżetu i umowy partnerstwa w ramach Klastra „Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa”.

[…]

Fundacja oficjalnie rozpoczyna działalność!

Z przyjemnością informujemy, że dnia 9 stycznia 2018 r. Fundacja Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa z siedzibą w Lublinie została wpisana do rejestru stowarzyszeń KRS pod numerem 0000711043, a tym samym oficjalnie rozpoczęła swą działalność!

[…]

Pierwszy formalny krok do stworzenia ekosystemu

W dniu 9 listopada 2017 r. w Ratuszu odbyło się spotkanie założycielskie Fundacji Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa. Fundatorami jest 18 podmiotów, w tym trzy instytucje szkolnictwa wyższego i 12 przedsiębiorstw działających w Lublinie i województwie lubelskim z branży motoryzacyjnej, maszynowej i metalowej.

[…]