Aktualności

Ankieta dot. szkolnictwa zawodowego

W związku z przygotowaniem projektów dotyczących kształcenia zawodowego uprzejmie prosimy Państwa o wzięcie udziału w badaniu ankietowym dotyczącym szkolnictwa zawodowego.

[…]

Konferencja „Inżynierowie dla Lublina”

Fundacja Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i maszynowa była partnerem konferencji organizowanej przez Urząd Miasta Lublin oraz Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. pod nazwą „Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa – Inżynierowie dla Lublina”

[…]

Forum YOKOTEN 2018

Ruszyła sprzedaż biletów na Forum YOKOTEN 2018! Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa

[…]

Wizyta studyjna w Radomiu

We wtorek, 2 października 2018 r., odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa z reprezentantami Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz radomskiego biznesu. 

[…]

Piszą o nas!

W dodatku do Gazety Wyborczej „Biznes Lubelski” pojawił się artykuł o Klastrze Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa

[…]