Aktualności

Forum YOKOTEN 2018

Ruszyła sprzedaż biletów na Forum YOKOTEN 2018! Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa

[…]

Wizyta studyjna w Radomiu

We wtorek, 2 października 2018 r., odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa z reprezentantami Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz radomskiego biznesu. 

[…]

Piszą o nas!

W dodatku do Gazety Wyborczej „Biznes Lubelski” pojawił się artykuł o Klastrze Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa

[…]

Posiedzenie Rady Fundacji i Rady Klastra

Dnia 4 czerwca 2018 r. w lubelskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Rady Fundacji oraz Rady Klastra, podczas którego podsumowano dotychczasowe działania i przedstawiono plan na kolejne półrocze.

[…]

Grupy zadaniowe w ramach Klastra

Zarząd Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa podczas posiedzenia w dniu 25 maja 2018 r. podjął uchwałę o utworzeniu trzech grup zadaniowych: mobilność miejska, motoryzacja oraz maszyny rolnicze.

[…]