Posiedzenie Rady Fundacji i Rady Klastra

Dnia 4 czerwca 2018 r. w lubelskim Ratuszu odbyło się posiedzenie Rady Fundacji oraz Rady Klastra, podczas którego podsumowano dotychczasowe działania i przedstawiono plan na kolejne półrocze.

[…]