Grupy zadaniowe w ramach Klastra

Zarząd Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa podczas posiedzenia w dniu 25 maja 2018 r. podjął uchwałę o utworzeniu trzech grup zadaniowych: mobilność miejska, motoryzacja oraz maszyny rolnicze.

[…]